Om SAFE10.DK / Privatlivspolitik
Privatlivspolitik

Håndtering og opbevaring af data
Vi lever op til gældende dansk lovgivning samt Persondataforordningen

Behandling og videregivelse af oplysninger
SAFE10 APS behandler kundens almindelige persondata såsom navn, adresse, CPR-nummer, e-mail adresse og betalingsoplysninger. Hjemlen til behandling af disse oplysninger ligger i nødvendigheden for at kunne administrere og opfylde den aftale og kontrakt, vi har med kunden. SAFE10 APS udleverer som udgangspunkt ikke dine persondata til nogen, men kan i særlige tilfælde, f.eks. ved brug af en underleverandør, videregive disse. Endvidere kan dine oplysninger videregives til 3. part (f.eks. myndigheder eller kreditoplysningsbureauer), såfremt det er påkrævet jf. dom eller gældende lovgivning.

Opbevaring
SAFE10 APS opbevarer dine persondata så længe, det er nødvendigt for at levere de produkter og ydelser, du har indgået aftale med os omkring. Hvis du en dag ikke ønsker at være kunde hos os mere, så slettes dine persondata senest et år efter, at dit kundeforhold er ophørt. Dog gemmes dine data kortere eller længere tid, såfremt der lovgivningsmæssigt er krav herom.

Sikkerhed
SAFE10 APS bestræber sig på at opbevare dine data så forsvarligt som muligt, idet vi løbende foretager de tekniske og organisatoriske tiltag, der kræves for at sikre dine data. Dette skal beskytte dine data bedst muligt imod adgang fra uautoriserede personer, tab, destruktion, manipulation og anden tilgang, der ikke er autoriseret. Selvom vi gør vores bedste i forhold til at sikre dine data, så kan vi dog ikke garantere, at disse er beskyttet mod ondsindede angreb fra personer med kriminelle hensigter, som på ulovlig vis har held til at omgås sikkerhedsforanstaltninger og skaffer sig adgang til overførsel af informationer og data, som sker via internettet, f.eks. i e-mails.

Din ret til indsigt og sletning
Du har som kunde til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis du ønsker at benytte dig af denne ret, skal du rette henvendelse til vores kundecenter. Ligeledes har du ret til at bede os rette, slette eller blokere oplysninger vi måtte have om dig som er urigtige eller vildledende. Hvis du tidligere har givet os dit samtykke til at måtte behandle data om dig, kan et sådant samtykke tilbagekaldes af dig ved skriftlig henvendelse til os

Klage
Såfremt du ønsker at vide mere om persondata eller klage over vores håndtering af dine data, kan du skrive til os.

Håndtering af erhvervsmæssige data
Uagtet at den nye persondataforordning alene omfatter en beskyttelse af fysiske personers data, håndterer og opbevarer SAFE10 APS naturligvis fortsat erhvervsmæssige data på fuld sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Såfremt SAFE10 APS på vegne af din erhvervsvirksomhed skal håndtere og behandle data af personlig karakter, f.eks. dine kundedata, så håndteres og behandles disse data efter gældende regler, også efter den 25. maj 2018, hvor EU’s persondataforordning træder i kraft.

 
SAFE10.DK ApS | CVR: DK 34 07 74 87 | Sønderskovvej 16, 2740 Skovlunde - Danmark | Tlf.: 70 70 11 18